WAGNER ručni sistemi za elektrostatsku plasitifikaciju

WAGNER_Prima_Sprint_ X


Prima Sprint X

Ručni uređaj za nanošenje praha corona metodom,direktno iz originalnog pakiranja.Digitalni upravljački sistem za upravljanje i podešavanje parametara plastifikacije.
Mogućnost programiranja 50 programa plastifikacije. Podešavanje parametara na pištolju.

Preuzmi PDF

WAGNER ručni pištolji za nanos boje

WAGNER_PEM-X1_ pistoljPEM-X1 pištolj

WAGNER_PEM-X1_ pistolj_posudaPEM-X1 pištolj

Tribo_PEM-T3R-HiCoat-pistolTribo PEM-T3R HiCoat ručni pištolj

Ručni pištolji za suho nanošenje boja – plastifikaciju

WAGNER_PEM-X1_rucni_ pistolj


Ručni pištolj PEM-X1

 • brzi rad s lakoćom
 • novi PEM-X1 ručni pištolj za elektrostatsko nanošenje praha na površine
 • naglasak na kvalitativnom i kvantitativnom učinku “suhog” lakiranja uz ergonomičnost i lakoću rada, ispunjava novi PEM-X1 ručni pištolj

 

WAGNER_PEM-X2_rucni_ pistolj


Ručni pištolj PEM-X1 CG pištolj sa posudom

 • pištolj za kvalitetno nanašanje praha na manje površine i pojedinacne komade u Corona tehnici
 • ovaj pištolj je prikladan za često mjenjanje boja pri manjim količinama praha

 

Tribo_PEM-T3R-HiCoat_rucni_pistol


Ručni pištolj PEM-T3R HiCoat

 • HiCoating s lakoćom
 • tribo-ručni pištolj PEM-T3R
 • za najteže geometrije dijelova:
  1. programi nanošenja i količine praha mogu se daljinski namjestiti
  2. zrnca praha se trenjem uz PTFE unutrašnje stijenke i zavoje
  3. pouzdano elektrostatski nabijaju

Pribor-Corona-rucni-pistolji


Pribor za Corona ručne pištolje

 • pregledan i lako razumljiv program sapnica omogućuje, za svaku geometriju radnog komada, uvijek odgovarajući oblak praha
 • Flex-Nozzle – varijabilni sistem za plosnati oblak praha
 • sapnice za okrugli mlaz R20, R28, R38