WAGNER-uredaji-i-postrojenja

WAGNER

WAGNER je tržišni lider u prizvodnji high-tech proizvoda i sistema za plastifikaciju i dekoraciju sa bojama i prahovima. Naši kupci su i proizvođači, ugovarači i konzumenti.

Da bi postigli visok nivo zadovoljstva kupca,vrlo smo predani inovativnom marketingu, inžinjeringu visoke tehnologije, kao i kvalitetnoj prizvodnji. Drugim riječima: uvijek posljednja  tehnologija i uvijek nove mogućnosti, po čitavom svijetu. Zato što je WAGNER brand prisutan u preko 50 zemalja širom svijeta kroz naša zastupništva i agente.

Za više informacija pošaljite nam upit